Miten pääsen vaikuttamaan?

Miten pääsen Traden hallitukseen?

Uusi hallitus valitaan Marraskuussa järjestettävässä Traden Syyskokouksessa, johon voi osallistua ketä tahansa Turussa tai Salossa Tradenomiksi opiskeleva. Hallitukseen hakeminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta hallitustoiminnasta, vaan kaikki tarpeelinen opetetaan uusille perehdytyksessä. Me hallituslaiset pyritään aktiivisesti kannustamaan uusia ihmisiä vaikuttamaan, joten tule rohkeasti kysymään meiltä lisää! Syyskokouksessa tapahtuva uuden hallituksen valitseminen koostuu kolmesta osasta.
 

1. Puheenjohtajan valinta: Kaikki puheenjohtajaksi pyrkivät voivat viimeistään tässä vaiheessa ilmoittaa halukkuutensa. Jokainen halukas osallistuu roastiin, jossa hakijoiden osaamista ja motivaatiota testataan yleisöltä tulevilla kysymyksillä. Roastin jälkeen valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, johon myös hakijta osallistuvat. Valinta edellyttää yli 50% äänistä. Jos ketään hakija ei ensimmäisellä kierroksella tätä saavuta, siirtyvät 2 eniten ääniä saanutta seuraavalle kierrokselle, jossa äänestetään näiden kahden välillä uudestaan.

2. Varapuheenjohtajan valinta toimii identtisesti puheenjohtajan valinnan kanssa.

3. Hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja heidän valinta suoritetaan samalla tavalla kuin puheenjohtajiston. Äänestyksessä jokaisella on käytettävissään 7 ääntä, jotka voi jakaa haluamallaan tavalla ehdokkaille. (kuitenkin max 1 ääni per ehdokas). Omaa vastuualuetta ei vielä tässä vaiheessa tarvitse tietää vaan se päätetään hallituksenvaihtosaunaillassa.

 

Miten pääsen Tuutorvastaavaksi?

Tuutorvastaavat toimivat osana Traden hallitusta vastuualueenaan tuutorit. Vastuualueensa lisäksi tuutorvastaavat voivat halutessaan osallistua muun hallituksen toimintaan ja kokouksiin. Ainoana erona on, ettei tuutorvastaavilla ole virallista äänioikeutta hallituksen kokouksissa, mutta heidän mielipiteitään kuitenkin kuunnellaan tasavertaisesti.

Uudet vastaavat valitaan tuutoreiden joukosta Vuodenvaihteen lähestyessä. Koulutusalasta riippuen vastaavia valitaan 1-2 kappaletta. Valintatapa vaihtelee myöskin koulutusalan mukaan, mutta yleisesti tästä vastaavat sen hetkinen tuutorvastaava, opo ja TUO. Paremmin tietoa saat kysymällä omalta tuutorvastaavaltasi.

 

Miten pääsen tuutoriksi?

Tuutorit pääosin TUOn alaisina uusia opiskelijoita opastavina tukihenkilöinä. Tuutoriksi valitut pääsevät myös automaattisesti Traden Aktiiveiksi, jonka jäsenenä heillä on mahdollisuus osallistua esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Tuutorit valitaan yleensä vuoden alkupuolella ja jokainen halukas ensimmäisen vuoden opiskelija voi asettua ehdolle. Valinta koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäinen on kirjallinen hakemus ja toinen ryhmähaastattelu. Haastattelussa hakijoita on pisteyttämässä TUOn edustus, sekä uusi tuutorvastaava ja/tai Traden hallituksen edustus.