Hallitus 2019

Viivi Vainio

Puheenjohtaja

Puheenjohtajana vastaan siitä, että hallitus toimii parhaalla mahdollisella tavalla jäsenistömme hyväksi. Toimin myös yhteyshenkilönä sidosryhmille, esimerkiksi muihin paikallisyhdistyksiin. Lisäksi edustan opiskelijoita Turun seudun tradenomien hallituksessa. 

Tärkeintä tehtävässäni on pitää langat käsissä ja vastata yhdistyksen toiminnan kokonaiskuvasta.

Carl "Eppu" Åberg

Varapuheenjohtaja, viestintävastaava

Varapuheenjohtajana toimin puheenjohtajan oikeana kätenä. Avustan myös kaikkia muita hallituslaisia tarpeen mukaan. Tämän lisäksi pidän huolen hallituksen hyvinvoinnista järjestämällä säännöllisiä kehityskeskusteluita ja suunnittelemalla ryhmäytymisiä.

Viestintävastaavana huolehdin Traden päivittäisestä tiedottamisesta ja sen toteutumisesta. Päivitän myös Traden sosiaalisen median kanavia, kuten Facebookia ja Instagramia. Myös näiden nettisivujen ylläpito kuuluu tehtäviini.

Neea Kärkkäinen

Haalarivastaava, koulutus- ja sosiaalipolitiikka

Haalarivastaavana olen vetovastuussa haalarisponsorien metsästämisestä ja olen myös vastuussa heidän kanssa tehtävistä sopimuksista.

Koposopona eli koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana tärkein tehtäväni on pitää huolta, että tradenomiopiskelijoiden edut ovat kunnossa. Olen myös aktiivisesti mukana poliittisessa keskustelussa.

Kasperi Laiho

Sihteeri, liikuntavastaava

Sihteerinä kirjaan olennaiset asiat ylös hallituksen kokousten eli halkojen aikana. Pidän myös huolen, että pöytäkirjat päätyvät allekirjoitettuina niille kuuluvaan paikkaan.

Liikuntavastaavan tehtävänä on pitää huoli, että joka tiistainen liikuntavuoro tulee järjestettyä. Pääsen myös suunnittelemaan mitä lajeja siellä kulloinkin harrastetaan.

Nantte Luoma

Yritysyhteistyövastaava, alumnivastaava

Yritysyhteistyövastaavana kartoitan kaikkia mahdollisia yrityksiä, joiden kanssa Trade voisi alkaa tekemään yhteistyötä. Tavoitteenani on saada järjestettyä Tradelle mielenkiintoisia excursioita, afterworkkeja ja muita yhteistyösopimuksia.

Alumnivastaavana pyrin takaamaan sen, että jo valmistuneet tradenomit pysyvät aktiivisina toiminnassa mukana. Tämän saavuttamiseksi olen haalinut itselleni laajan aluminverkoston, jota voin hyödyntää.

Anna Pentti

Rahastonhoitaja, koulutus- ja sosiaalipolitiikka

Rahurina huolehdin Traden kirjanpidosta ja taloudesta. Teen myös budjettiarvioita ja tilinpäätöksiä. Hallituksen kokouksissa ilmoitan sen hetkisen rahatilanteen ja miten se vaikuttaa tuleviin hankintoihin.

Koposopona eli koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana tärkein tehtäväni on pitää huolta, että tradenomiopiskelijoiden edut ovat kunnossa. Olen myös aktiivisesti mukana poliittisessa keskustelussa.

Santtu Pääkkönen

Jäsenpalvelu, jäsenhankinta

Jäsenpalveluvastaavana vastuullani on Traden jäsenpalvelusuunnitelman tekeminen ja sen toteutumisesta huolehtiminen. Tavoitteenani on myös saada jokainen opiskelijamme löytämään itselleen parhaiten sopivan jäsentason Tradenomiopiskelijaliitossa. Suunnittelen ja toteutan myös muun muassa ständejä ja jäsenkyselyitä.

Rosamari Rissanen

Huvi- ja tapahtumavastaava

Huvina tehtävänäni on suunnitella ja järjestää Traden huikeita tapahtumia. Tähän kuuluu runsaasti eri hommia, kuten tilojen ja yhteistyökumppanien hankinta, ohjelman suunnittelu ja tottakai vetovastuu itse tapahtumassa.

Huvivastaavia on kaksi, joten työnkuvat menevät joissain määrin päällekkäin. Minun erikoisuuteni on visuaalinen ilme ja mainostus.

Veera Lähteenmäki

Huvi- ja tapahtumavastaava

Huvina tehtävänäni on suunnitella ja järjestää Traden huikeita tapahtumia. Tähän kuuluu runsaasti eri hommia, kuten tilojen ja yhteistyökumppanien hankinta, ohjelman suunnittelu ja tottakai vetovastuu itse tapahtumissa.

Huvivastaavia on kaksi, joten työnkuvat menevät joissain määrin päällekkäin. Minun erikoisuuteni on tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen

Sara Lundstedt

Varajäsen

Varajäsenenä pyrin auttamaan ja tukemaan muita hallituslaisia heidän tehtävissään. Tästä johtuen toimenkuvani voi vaihdella hyvin paljon vuoden kuluessa. Tänä vuonna toimin pääasiallisesti kolmantena huvi- ja tapahtumavastaavana.

Tuutorivastaavat

Tuutorivastaavat toimivat tärkeänä linkkinä hallituksen, tuutorien ja muiden opiskelijoiden välillä. Tuutorivastaavien vastuulla on tuutorien kouluttaminen ja ryhmäyttäminen yhdessä opiskelijakunta TUOn kanssa. He toimivat usein myös vetäjän roolissa tuutorien järjestämissä tapahtumissa ja aktiviteeteissa. Oman vastuualueensa lisäksi tuutorvastaavat voivat osallistua hallituksen päivittäiseen toimintaan ja kokouksiin.

Janita Laakso

Myyntityö

Jaakko Kantola

Liiketoiminnan logistiikka

Marko Parkkonen

Tietojenkäsittely

Juho Kiviranta

Liiketalous (Turku)

Jere Vuorio

Liiketalous (Turku)

Miro Toiviainen

Liiketalous (Salo)

Niklas Fagerlund

Liiketalous (Salo)