Organisaatio

Traden vuoden 2020 hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, 7 hallituslaisesta, yhdestä varajäsenestä, sekä kunkin opintolinjan tuutorvastaavista. Hallitus valitaan joka syksy yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi kestää aina vuoden kerrallaan. Hallitus huolehtii Traden päivittäisestä toiminnasta, kuten päivystyksestä, edunvalvonnasta sekä tapahtumien järjestämisestä. 

Opiskelijayhdistys Trade on Tradenomiopiskelijoiden alainen paikallisyhdistys. Näitä paikallisyhdistyksiä on yhteensä 28 eri puolilla Suomea. Paikallisyhdistykset käyttävät jäsenmääränsä mukaisen määrän ääniä Tradenomiopiskelijoiden vuotuisessa liittokokouksessa. Tässä kokouksessa määritellään mm. liittohallituksen toimintaa seuraavaksi vuodeksi. Tradenomiopiskelijat on Traden lähin ylempi elin, joka auttaa ja tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 

TRADENOMI_opiskelijat_BLACK_WHITE_pysty_

Tradenomiopiskelijat on Tradenomien jäsenyhdistys. Tradenomit puolestaan kuuluu Akavaan eli korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestöön. Tradenomiopiskelijoiden liittohallitus ajaa tradenomiopiskelijoiden asiaa eteenpäin mm. näiden organisaatioiden kautta muiden sidosryhmien lisäksi.