Opiskelijayhdistys Trade ry
Lemminkäisenkatu 30
20520 Turku
  • Facebook - Opiskelijayhdistys Trade
  • Instagram - Opiskelijayhdistys Trade

Miten pääsen mukaan

toimintaan?

Miten pääsen Traden hallitukseen?

Uusi hallitus valitaan syys-lokakuussa järjestettävässä Traden syyskokouksessa, johon voivat osallistua ketä tahansa Turun AMK:ssa tradenomiksi opiskelevat. Hallitukseen hakeminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta hallitustoiminnasta, vaan kaikki tarpeellinen opetetaan uusille perehdytyksessä. Me hallituslaiset pyrimme aktiivisesti kannustamaan uusia ihmisiä vaikuttamaan, joten tule rohkeasti kysymään meiltä lisää! Syyskokouksessa tapahtuva uuden hallituksen valitseminen koostuu kolmesta osasta:

    1. Puheenjohtajaksi pyrkivät voivat viimeistään tässä vaiheessa ilmoittaa halukkuutensa. Jokainen halukas osallistuu roastiin, jossa hakijoiden osaamista ja motivaatiota testataan yleisöltä tulevilla kysymyksillä. Roastin jälkeen valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, johon myös hakijat osallistuvat. Valinta edellyttää yli 50% äänistä. Jos kukaan hakijoista ei ensimmäisellä kierroksella tätä saavuta, siirtyvät 2 eniten ääniä saanutta seuraavalle kierrokselle, jossa äänestetään näiden kahden välillä uudestaan.

  2. Varapuheenjohtajan valinta toimii identtisesti puheenjohtajan valinnan kanssa.

 3. Hallituksen koko päätetään aina syyskokouksessa ja tänä vuonna se on 7 (+2 henkinen puheenjohtajisto). Heidän valinta suoritetaan samalla tavalla kuin puheenjohtajiston. Äänestyksessä jokaisella on käytettävissään 8 ääntä, jotka voi jakaa haluamallaan tavalla ehdokkaille. (kuitenkin max 1 ääni per ehdokas). Omaa vastuualuetta ei vielä tässä vaiheessa tarvitse tietää, vaan se päätetään järjestäytymiskokouksessa.

Miten pääsen Tuutorivastaavaksi?

Tuutorivastaavat toimivat osana Traden hallitusta vastuualueenaan tuutorit. Vastuualueensa lisäksi tuutorvastaavat voivat halutessaan osallistua muun hallituksen toimintaan ja kokouksiin. Heidän mielipiteitään kuunnellaan tasavertaisesti.

Uudet vastaavat valitaan tuutoreiden joukosta vuodenvaihteen lähestyessä. Koulutusalasta riippuen vastaavia valitaan 1-2 kappaletta. Valinnoista vastaavat sen hetkinen tuutorivastaava, Traden hallituksen edustaja ja TUO. Enemmän tietoa saat kysymällä omalta tuutorvastaavaltasi.

Miten pääsen tuutoriksi?

Tuutorit toimivat pääosin TUOn alaisina uusia opiskelijoita opastavina tukihenkilöinä. Tuutoriksi valitut pääsevät myös automaattisesti Traden Aktiiveiksi, jolloin heillä on mahdollisuus osallistua esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Tuutorit valitaan yleensä vuoden alkupuolella ja jokainen halukas ensimmäisen vuoden opiskelija voi asettua ehdolle. Valinta koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäinen on kirjallinen hakemus ja toinen ryhmähaastattelu. Haastattelussa hakijoita on valitsemassa TUOn edustajat, sekä uusi tuutorvastaava ja/tai Traden hallituksen edustajat.